Archive for August, 2007

Letzebuerg ass einfach besser

Google wees jo anscheinend alles, dofir hei eng kleng méisproocheg Faktesammlung zu eisem Ländchen (links added by me) :

Letzebuerg ass :

… net d’Ukrain, Algerien oder Südafrika
… mat Recht houfreg op säin Trilinguismus
… subdivisé en deux régions (nord et sud)
… centrally located in the automotive heart of Europe
… Europäesch Kulturhaaptstad
… secher keent rasistescht Land
… toujours indemne de la peste aviaire
… kee Land, wou Waassermangel herrscht.
… à la pointe de la lutte contre la criminalité
… duerch ee méi staarkt Europa ëmmer och méi staark ginn
… une terre de contact des civilisations française et allemande
… dat Land, wat am schnellste seng Finanzen an d’Rei wäert kréien
… ee Provenznascht
… un bon exemple dans le processus de Bologne
… nicht Hollywood
… a very small country with a very volatile economy
… vu SENGE nuddelegen Unhängsel beréiert!

oder ass Letzebuerg awer nach méi ?

Advertisements